Начало     Цели и принципи     Членове     Събития     Форум     Кариери     Полезни връзки     Помощ     Контакти  
 
 

 

 

 

 

„Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение” (BAMOR) е доброволно сдружение с нестопанска цел.

Целта на BAMOR е да популяризира значимостта на пазарните и социологическите проучвания в разрешаването на реални проблеми и вземането на по-добри решения.
 
BAMOR подпомага диалога, като организира специфични за различните отрасли, тематични конференции курсове и активно защитава самоуправлението и Кодекса на ESOMAR .
 
BAMOR е основана през декември 2009 г.
 
Мисията на BAMOR е:
 
Да популяризира в България и по света маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение като общоприети форми на научен опит и важна база за ефективни управленски решения както в частния, така и в държавния сектор.
 
Да подхранва професионалния интерес на членовете, независимо от тяхното местоположение.
 
Да съдейства за поддържането на най-високите технически стандарти и нива на професионално поведение сред своите членове.
 
Да създаде и поддържа спазването на Кодекс на етичната практика и професионалните стандарти.
 
Да проучва и предоставя съвети за националното и международно законодателство, които може да повлияят върху професионалния капацитет на членовете.
 
Да осигурява средствата чрез срещи, конгреси, семинари, публикации и други дейности, чрез които всички членове могат да разширят познанията и опита си и да напреднат в професионално отношение.
 
Да се ангажира във всякакви други действия, които са в интерес на членовете й.

 

 
 
 

Copyright 2017. All rights reserved by BAMOR